Báo giá

Bảng giá trọn gói dịch vụ cưới hoặc các dịch vụ riêng lẻ tại I&H Weddings. Liên hệ hoặc để lại số điện thoại để nhận tư vấn chi tiết.

Các gói dịch vụ

I&H Weddings

Ảnh Cổng Studio

2,900,000 đ

Trang Phục

 • 1 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makeup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
Liên hệ
I&H Weddings

Album Studio Basic

4,900,000 đ

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makeup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 25×25 (20 Trang)
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
Liên hệ
I&H Weddings

Album Studio Gold

6,900,000 đ

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makeup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 25×25 (20 Trang)
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Slide Trình Chiếu
Liên hệ
ih weddings

Album Ngoại Cảnh Sài Gòn

8,900,000 đ

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Trang Phục Tự Do
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 30 trang Khổ 25×25
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • Slide Trình Chiếu
 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Chi Phí Xe Di Chuyển
Liên hệ
ih weddings

Album Ngoại Cảnh Sài Gòn – Gold

11,900,000 đ

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Trang Phục Tự Do
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 30 trang Khổ 25×25
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • Slide Trình Chiếu
 • 1 Concept Xe Cổ
 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Chi Phí Xe Di Chuyển
Liên hệ
ih weddings

Album Phim Trường

9,900,000 đ

RUSTIC – PARIS – DREAM

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Trang Phục Tự Do
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 30 trang Khổ 25×25
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • Slide Trình Chiếu
 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Chi Phí Xe + Phim Trường
Liên hệ
ih weddings

Album Phim Trường

8,900,000 đ

ALIBABA – L’AMOUR

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Trang Phục Tự Do
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 30 trang Khổ 25×25
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • Slide Trình Chiếu
 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Chi Phí Xe + Phim Trường
Liên hệ
ih weddings

Album Phim Trường

10,900,000 đ

VŨ GARDEN

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Trang Phục Tự Do
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 30 trang Khổ 25×25
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • Slide Trình Chiếu
 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Chi Phí Xe + Phim Trường
Liên hệ
ih weddings

Album Bảo Tàng

8,900,000 đ

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Trang Phục Tự Do
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 30 trang Khổ 25×25
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • Slide Trình Chiếu
 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Chi Phí Xe + Phim Trường
Liên hệ
ih weddings

Album Sài Gòn & Phim Trường

11,900,000 đ

VŨ GARDEN

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Trang Phục Tự Do
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 30 trang Khổ 25×25
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • Slide Trình Chiếu
 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Chi Phí Xe + Phim Trường
Liên hệ
i&h weddings

Album Đà Lạt

15,900,000 đ

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Trang Phục Tự Do
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 30 trang Khổ 25×25
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • Slide Trình Chiếu
 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Chi Phí Xe Di Chuyển
Liên hệ
I&H Weddings

Combo Báo Hỷ

13,900,000 đ

Trang Phục

 • 1 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Hoa Tươi Cầm Tay + Hoa Cài Vest
 • 1 Photographer Chụp Truyền Thống
 • 1 Quay Phim Truyền Thống
 • 1 Makeup / Hair Cô Dâi

Tặng Kèm

 • 1 Album Hình Tiệc
 • 100 Hình Ép Lụa 13×18
Liên hệ
I&H Weddings

Combo Lễ & Đãi Tiệc

16,900,000 đ

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Hoa Tươi Cầm Tay + Hoa Cài Vest
 • 1 Photographer Chụp Truyền Thống
 • 1 Quay Phim Truyền Thống
 • 2 Makeup / Hair Cô Dâi

Tặng Kèm

 • 1 Album Hình Tiệc
 • 100 Hình Ép Lụa 13×18
Liên hệ
I&H Weddings

Combo Đãi Tiệc

13,900,000 đ

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Hoa Tươi Cầm Tay + Hoa Cài Vest
 • 1 Photographer Chụp Truyền Thống
 • 1 Quay Phim Truyền Thống
 • 1 Makeup / Hair Cô Dâi

Tặng Kèm

 • 1 Album Hình Tiệc
 • 100 Hình Ép Lụa 13×18
Liên hệ

Các gói dịch vụ

I&H Weddings

Ảnh Cổng Studio

2,900,000 đ

Trang Phục

 • 1 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makeup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
Liên hệ
I&H Weddings

Album Studio Basic

4,900,000 đ

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makeup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 25×25 (20 Trang)
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
Liên hệ
I&H Weddings

Album Studio Gold

6,900,000 đ

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makeup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 25×25 (20 Trang)
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Slide Trình Chiếu
Liên hệ
ih weddings

Album Ngoại Cảnh Sài Gòn

8,900,000 đ

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Trang Phục Tự Do
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 30 trang Khổ 25×25
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • Slide Trình Chiếu
 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Chi Phí Xe Di Chuyển
Liên hệ
ih weddings

Album Ngoại Cảnh Sài Gòn – Gold

11,900,000 đ

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Trang Phục Tự Do
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 30 trang Khổ 25×25
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • Slide Trình Chiếu
 • 1 Concept Xe Cổ
 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Chi Phí Xe Di Chuyển
Liên hệ
ih weddings

Album Phim Trường

9,900,000 đ

RUSTIC – PARIS – DREAM

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Trang Phục Tự Do
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 30 trang Khổ 25×25
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • Slide Trình Chiếu
 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Chi Phí Xe + Phim Trường
Liên hệ
ih weddings

Album Phim Trường

8,900,000 đ

ALIBABA – L’AMOUR

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Trang Phục Tự Do
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 30 trang Khổ 25×25
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • Slide Trình Chiếu
 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Chi Phí Xe + Phim Trường
Liên hệ
ih weddings

Album Phim Trường

10,900,000 đ

VŨ GARDEN

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Trang Phục Tự Do
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 30 trang Khổ 25×25
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • Slide Trình Chiếu
 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Chi Phí Xe + Phim Trường
Liên hệ
ih weddings

Album Bảo Tàng

8,900,000 đ

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Trang Phục Tự Do
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 30 trang Khổ 25×25
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • Slide Trình Chiếu
 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Chi Phí Xe + Phim Trường
Liên hệ
ih weddings

Album Sài Gòn & Phim Trường

11,900,000 đ

VŨ GARDEN

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Trang Phục Tự Do
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 30 trang Khổ 25×25
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • Slide Trình Chiếu
 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Chi Phí Xe + Phim Trường
Liên hệ
i&h weddings

Album Đà Lạt

15,900,000 đ

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Trang Phục Tự Do
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 30 trang Khổ 25×25
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • Slide Trình Chiếu
 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Chi Phí Xe Di Chuyển
Liên hệ
I&H Weddings

Combo Báo Hỷ

13,900,000 đ

Trang Phục

 • 1 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Hoa Tươi Cầm Tay + Hoa Cài Vest
 • 1 Photographer Chụp Truyền Thống
 • 1 Quay Phim Truyền Thống
 • 1 Makeup / Hair Cô Dâi

Tặng Kèm

 • 1 Album Hình Tiệc
 • 100 Hình Ép Lụa 13×18
Liên hệ
I&H Weddings

Combo Lễ & Đãi Tiệc

16,900,000 đ

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Hoa Tươi Cầm Tay + Hoa Cài Vest
 • 1 Photographer Chụp Truyền Thống
 • 1 Quay Phim Truyền Thống
 • 2 Makeup / Hair Cô Dâi

Tặng Kèm

 • 1 Album Hình Tiệc
 • 100 Hình Ép Lụa 13×18
Liên hệ
I&H Weddings

Combo Đãi Tiệc

13,900,000 đ

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Hoa Tươi Cầm Tay + Hoa Cài Vest
 • 1 Photographer Chụp Truyền Thống
 • 1 Quay Phim Truyền Thống
 • 1 Makeup / Hair Cô Dâi

Tặng Kèm

 • 1 Album Hình Tiệc
 • 100 Hình Ép Lụa 13×18
Liên hệ

Ảnh Cổng Studio

2,900,000 đ

Trang Phục

 • 1 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makeup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
Liên hệ
I&H Weddings

Album Studio Basic

4,900,000 đ

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makeup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 25×25 (20 Trang)
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
Liên hệ
I&H Weddings

Album Studio Gold

6,900,000 đ

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makeup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 25×25 (20 Trang)
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Slide Trình Chiếu
Liên hệ
I&H Weddings

Album Ngoại Cảnh Sài Gòn

8,900,000 đ

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Trang Phục Tự Do
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 30 trang Khổ 25×25
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • Slide Trình Chiếu
 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Chi Phí Xe Di Chuyển
Liên hệ
ih weddings

Album Ngoại Cảnh Sài Gòn – Gold

11,900,000 đ

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Trang Phục Tự Do
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 30 trang Khổ 25×25
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • Slide Trình Chiếu
 • 1 Concept Xe Cổ
 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Chi Phí Xe Di Chuyển
Liên hệ
ih weddings

Album Phim Trường

9,900,000 đ

RUSTIC – PARIS – DREAM

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Trang Phục Tự Do
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 30 trang Khổ 25×25
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • Slide Trình Chiếu
 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Chi Phí Xe + Phim Trường
Liên hệ
ih weddings

Album Phim Trường

8,900,000 đ

ALIBABA – L’AMOUR

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Trang Phục Tự Do
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 30 trang Khổ 25×25
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • Slide Trình Chiếu
 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Chi Phí Xe + Phim Trường
Liên hệ
ih weddings

Album Phim Trường

10,900,000 đ

VŨ GARDEN

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Trang Phục Tự Do
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 30 trang Khổ 25×25
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • Slide Trình Chiếu
 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Chi Phí Xe + Phim Trường
Liên hệ
ih weddings

Album Bảo Tàng

8,900,000 đ

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Trang Phục Tự Do
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 30 trang Khổ 25×25
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • Slide Trình Chiếu
 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Chi Phí Xe + Phim Trường
Liên hệ
ih weddings

Album Sài Gòn & Phim Trường

11,900,000 đ

VŨ GARDEN

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Trang Phục Tự Do
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 30 trang Khổ 25×25
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • Slide Trình Chiếu
 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Chi Phí Xe + Phim Trường
Liên hệ
ih weddings

Album Đà Lạt

15,900,000 đ

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Trang Phục Tự Do
 • 1 Hoa Vải Cầm Tay + Phụ Kiện Đi Kèm
 • 1 Photographer
 • 1 Makup / Hair

Thành Phẩm

 • 1 Hình Cổng Lamilate Gỗ 60×90
 • 1 Ablum 30 trang Khổ 25×25
 • Giao Toàn Bộ File Gốc

Tặng Kèm

 • Slide Trình Chiếu
 • 10 Hình Ép Lụa 13×18
 • Chi Phí Xe Di Chuyển
Liên hệ
i&h weddings

Combo Báo Hỷ

13,900,000 đ

Trang Phục

 • 1 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Hoa Tươi Cầm Tay + Hoa Cài Vest
 • 1 Photographer Chụp Truyền Thống
 • 1 Quay Phim Truyền Thống
 • 1 Makeup / Hair Cô Dâi

Tặng Kèm

 • 1 Album Hình Tiệc
 • 100 Hình Ép Lụa 13×18
Liên hệ
I&H Weddings

Combo Lễ & Đãi Tiệc

16,900,000 đ

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Hoa Tươi Cầm Tay + Hoa Cài Vest
 • 1 Photographer Chụp Truyền Thống
 • 1 Quay Phim Truyền Thống
 • 2 Makeup / Hair Cô Dâi

Tặng Kèm

 • 1 Album Hình Tiệc
 • 100 Hình Ép Lụa 13×18
Liên hệ
I&H Weddings

Combo Đãi Tiệc

13,900,000 đ

Trang Phục

 • 2 Váy Cưới Thương Hiệu I&H Weddings
 • 2 Vest Thương Hiệu I&H Weddings
 • 1 Hoa Tươi Cầm Tay + Hoa Cài Vest
 • 1 Photographer Chụp Truyền Thống
 • 1 Quay Phim Truyền Thống
 • 1 Makeup / Hair Cô Dâi

Tặng Kèm

 • 1 Album Hình Tiệc
 • 100 Hình Ép Lụa 13×18
Liên hệ
I&H Weddings
i&h weddings